Vijest - Pridružite se u obilježavanju Svjetskog dana činjenja dobrih djela –Good Deeds Day (03.04.2022.)
Pridružite se u obilježavanju Svjetskog dana činjenja dobrih djela –Good Deeds Day (03.04.2022.)
22.02.2022


03.04.2022. je Svjetski dan činjenja dobrih djela, događaja koji je inicirala i pokrenula organizacija Good Deeds Day. Udruga Djeca za bolji svijet kao partner organizacije Good Deed Day organizator je obilježavanja svjetskog dana činjenja dobih djela  za cijelu Hrvatsku, Good Deeds Day organizacija inače djeluje u 108 zemalja svijeta i okuplja preko 3.900.000 volontera.

 
Opis projekta
Cijeli projekt zamišljen je na način da u suradnji s Vašim gradom (u kojem vi djelujete) dobijemo popis područja koji bi grad htio da se unaprjede ili poboljšaju (to mogu biti parkovi, igrališta, skupljanje smeća u okolnoj šumi, razne vrste besplatne edukacije, predavanja, zabave, posjeti domu za starije, pomoć beskućnicima i niz drugih) i taj popis možemo obogatiti s anketom gdje ćete dati mogućnost i Vašim građanima da daju svoje prijedloge što bi oni htjeli unaprijediti u svom gradu u kojem žive, ali isto tako taj popis možete obogatiti i Vi kao udruge/ volonterski centri sa svojim prijedlozima.  Nakon toga imali bi jednu zajedničku listu onoga što bi bilo dobro učiniti za Vaš grad u segmentu dobrih djela i građani bi se onda aktivno mogli uključili u realizaciju navedenih prijedloga stvarajući na taj način kulturu volontiranja i pomoći drugima (sličan princip je i kao kod projekta Hrvatska volontira).
Ideja je da se u navedenih projekt uključi čim više stanovništva svih dobnih skupina koji bi se već ovisno o svojim preferencijama odlučilo u kojoj aktivnosti s željene liste dobih djela žele sudjelovati i direktno bi se na tu aktivnost usmjerili i prijavili. Recimo skupljanje smeća po šumi počinje u 10h na lokaciji toj i toj. Uređenje parka počinje u 10h na lokaciji toj i toj  itd, besplatno predavanje o radu na računalu za stariju populaciju je tamo i tamo itd. Sama aktivnost već ovisno o čemu se radi može trajati od sat vremena ako je u pitanju neko besplatno predavanje ili predstava koju će netko organizirati pa do par sati ako se radi o nečemu gdje je potrebno uložiti više vremena (npr, uređivanje parkova ili skupljanje smeća po šumi). Naša udruga bi za sve sudionike probala preko Vaših gradova ili sponzora koji djeluju na navedenom prostoru osigurati zahvalnice i prigodne majice, po mogućnosti sendviče, sokove.

Ideja je da navedeni svjetski dan činjenja dobrih djela postane tradicionalni događaj u Hrvatskoj koji će se obilježavati svake godine (slično kao i projekt Hrvatska volontira) sa sudjelovanjem što većeg broja građana. Jedan takav događaj pridonijeti će svakako stvaranju jedne navike -kulture o bitnosti činjenja dobrih djela te bitnosti pomaganja i brizi o drugima, okružju oko nas, prirodi, životinjama kako bi svi skupa sutra živjeli u boljem i kvalitetnijem društvu. Isto tako ne treba zanemariti ni kvaliteniji odnos i na relaciji grad građani u smislu da će građani imati prilike davati i svoje prijedloge ali isto tako da će se oni kroz navedeni projekt i kvalitenije ophoditi prema gradskoj imovini ali i gradskim površinama (parkovi, šetnice, dječja igrališta..) koje ovom prilikom budu uređivali, što će sigurno doći do izražaja tokom budućeg razdoblja. Tako da možemo reći da će projekt sam po sebi imati i pozitivne dugoročne učinke.
Mi kao udruga koja će koordinirati navedeni događaj u cijeloj Hrvatskoj svakako ćemo nastojati kvalitetnom promidžbom motivirati i privući što više građana, gradova, županija, općina, škola, - koji će htjeti sudjelovati u navedenim aktivnostima.
­Cijeli događaj medijski će biti najavljen (emisija Dobro jutro, radijske postaje, preko facebooka, jumbo plakata u nekim mjestima, web stranice gradova u Hrvatskoj) i isto tako promoviran i preko osnovnih i srednjih škola.Također događaj će biti medijski popraćen od strane nacionalnih televizija. (HRT, RTL i NOVA tv)
 
Cilj projekta
  1. Potaknuti svijest građana Vašeg grada o bitnosti činjenja dobrih djela
  2. Uređenje određenih površina ili direktne koristi od činjenja dobrih djela
  3. Stvaranje dugoročno kvalitetnijeg odnosa građana prema gradskoj imovini ali i okružju u kojem žive
 
Angažman volonterskih centara i drugih udruga
Volonterski centri sa svojim aktivnim volonterima trebali bi biti angažirani na sličan način kao i kod akcije Hrvatska volontira zajedno s drugim udrugama trebali bi biti prisutni  na terenu gdje bi se određene aktivnosti obavljale i tu bi vaša uloga bila prvenstveno rukovođenje i koordinacija. Osim toga volonterskim centrima bile bi od nas kao udruge proslijeđene majice, koje bi onda vi kao volonterski centri zajedno s sendvičima i sokovima na sam dan dobrih djela 03.04. podjelili predstavnicima udruga,  koje bi se za navedene aktivnosti prijavile a one bi dalje navedeno djelili građanima i članovima udruga koji bi određene aktivnosti obavljali. Isto tako je i s materijalom koji bi se u aktivnostima trošio (npr, boje, kistovi, biljke, vreće za smeće itd) to bi bilo dostavljeno u volonterski centar koji bi onda 03.04. ili par dana ranije navedeno djelio predstavnicima udruga koje bi određene aktivnosti obavljali.
 
U nastavku dostavljamo pdf s prezentacijom gdje se pobliže objašnjava na koji način se možete uključiti
i što se od vas očekuje.

PDF :)
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830