Vijest - Uključite se u javna savjetovanja
Uključite se u javna savjetovanja
16.02.2021


Otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu. Nacrt prijedloga Zakona objavljen je na portalu „e-Savjetovanja", a javno savjetovanje otvoreno je do 7. ožujka 2021. godine. Možete ga pronaći ovdje
 
Isto tako, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvorio je savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Savjetovanje je otvoreno do 13. ožujka 2021., a možete mu pristupiti ovdje.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830