Vijest - Volontiranje u Nacionalnom parku Mljet 2020
Volontiranje u Nacionalnom parku Mljet 2020
07.02.2020


U sklopu Projekta integracije u Natura 2000, a potaknuti brojnim upitima za volontiranje
u pojedinim parkovima tijekom ovih godina, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je krenulo u osmišljavanje
konkretnih programa volontiranja
(link: http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volonterski-programi-u-parkovima-hrvatske/?park-filter=mljet ).
Planinarska društva mogu doći i kao grupa, ne treba se prijavljivati pojedinačno na prijave za volontiranje.
Od ponuđenih volonterskih programa koji se nude u 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode,
Nacionalni park Mljet
 nudi 4 programa:

1. Graditelj planinarskih putova
http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volontiraj/np-mljet-graditelj-planinarskih-putova
Termini volontiranja:
 
22-29.2
7.3-14.3
21-28.3
4.4-11.4
10-17.5
16-23.5
10-17.10
 
 
2. Čistač mljetskih uvala 
http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volontiraj/np-mljet-cistac-mljetskih-uvala
Termini volontiranja:
 
4-11.4
18-25.4
25.4-2.5
16-23.5
30.5-6.6
29.8-5.9
 
3. Istraživač mišljenja posjetitelja
http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volontiraj/np-mljet-istrazivac-misljenja
Termin volontiranja:
8-15.8
4.Foto amater
http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volontiraj/foto-amater/
Termin volontiranja:
11-18.4
2-9.5
Nacionalni park Mljet Vas poziva da se prijavite i postanete volonter an jednom od ponuđenih programa.
 Ispunite prijave i rezervirajte termin ili kontaktirajte njihovog koordinatora volontera
Damjana Aljinovića (098/160-9621).
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830