Vijest - Održana predavanja za roditelje na temu "Djeca u digitalnoj džungli"
Održana predavanja za roditelje na temu "Djeca u digitalnoj džungli"
29.11.2019


Od 26. do 28. studenog održano je 5 predavanja za roditelje
u 5 osnovnih škola na području Grada Zadra i Zadarske županije.

Predavanja na temu "Djeca u digitalnoj džungli" održao je
gospodin Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu
iz Osijeka, čiji je dio i Centar za sigurniji internet. Gospodin Ramljak je ujedno
i sudski vještak za digitalne tehnologije, sigurnost i zaštitu djece na internetu.

Predavanja su bila još jedan u nizu načina osvještavanja 
roditelja o važnosti razgovora s njihovom djecom i praćenja
onog što se događa na društvenim mrežama kao dijela 
odgoja.

Istaknute su različite opasnosti koje vrebaju na internetu, od 
cyberbullyinga do seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece
i mladih putem interneta i utjecaja takvih nesretnih događaja na
njihov zdrav psihofizički razvoj.

Ono što je najbitnije jest da se djeci omogući da se povjere svojim roditeljima,
skrbnicima ili odraslim osobama i da se postave pravila vezano uz korištenje 
interneta ("koliko" i "kad").

Predavanja su održana u sklopu projekta "Edukacija - prvi korak prema prevenciji nasilja
na internetu" koji provodimo u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zadar, Gradom
Zadrom i Zadarskom županijom, a financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830