Vijest - Volonterski centar Zadar dobio oznaku kvalitete Hrvatskog centra za razvoj volonterstva
Volonterski centar Zadar dobio oznaku kvalitete Hrvatskog centra za razvoj volonterstva
14.10.2019


Hrvatski centar za razvoj volonterstva ove je godine zaprimio iskaze interesa i
kompletnu dokumentaciju deset volonterskih centara koji su ušli u proces
dodjele oznake kvalitete za volonterske centre. Tijekom proljeća i ljeta, Vijeće
za dodjelu oznake kvalitete intenzivno je radilo na ovom procesu, u skladu
s postojećim standardima kvalitete.

Proces procjene volonterskih centara i oznaku kvalitete volonterskog centra
osmislili su u želji da organizacijama koje djeluju kao volonterski centri
pomognu da kvalitetnije i lakše ostvaruju ovu ulogu, na korist svojih
osnovnih korisnika – građana (volontera) i organizatora volontiranja,
kao i drugih dionika na koje utječu.

U ovom trenutku, dodijeljena je oznaka kvalitete za tri lokalna
volonterska centra: Volonterskom centru Zadar (Udruga socijalnih radnika Zadar),
 Volonterskom centru Vukovar (PRONI Centar za socijalno podučavanje) te 
Volonterskom centru VolontirAJMO iz Zaboka (Mreža udruga Zagor).

Lokalni volonterski centri promiču vrijednosti volontiranja, razmjenjuju informacije
o ponudi i potražnji volonterskog rada, obrazuju o menadžmentu volontera i
obrazuju građane o volontiranju.

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830