Vijest - Volonterski centar Zadar započeo s provedbom projekta
Volonterski centar Zadar započeo s provedbom projekta
09.04.2019


 Volonterski Centar Zadar započeo je s provedbom projekta "Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu" koji je na natječaju za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zadar, Gradom Zadrom i Zadarskom županijom. 
 
Prevencija predstavlja „proaktivni proces koji osnažuje pojedince i sustave da zadovolje izazove životnih događaja i promjena, kreirajući i jačajući uvjete kako bi promovirali zdrava ponašanja i životne uvjete“ . Prevencija ima tri glavna cilja: (1) preveniranje ili odgađanje poremećaja, (2) smanjivanje broja te (3) smanjivanje problema povezanih s posljedicama tih ponašanja. 
 
Istraživanje Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba pokazalo je da 99% djece ima pristup internetu kod kuće, u školi ili putem mobitela, 84% djece ima pristup putem mobitela, a 93% djece ima otvoren Facebook profil. Na temelju ovih istraživanja i zbog bojazni od svih negativnih utjecaja koje donosi Internet, a koje katkada sa sobom donese i fatalne posljedice po psihičko, mentalno ili fizičko zdravlje djece i mladih odlučili smo doprinijeti njihovoj zaštiti.
 
Cilj projekta “Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu“ jest edukacija stručne službe, učitelja/ica i roditelja, a shodno tome i učenika/ica vezano uz načine zaštite djece na internetu, prepoznavanje simptoma cyberbullinga i kome isti prijaviti te kako se nositi s njegovim posljedicama. Naglasak je na osviještavanju problema i senzibilizaciji javnosti po pitanju prijave cyberbullinga, jednako od strane djece kao i od strane odraslih osoba (roditelja, učitelja/ica, stručne službe). 
 
U projekt će biti uključeni/e učenici/e šest osnovnih škola sa područja Grada Zadra i Zadarske županije, roditelji, učitelji/ce i stručna služba. Za sudionike/ce projekta biti će održane edukacije koje će održati stručnjaci/kinjeiz Centra za sigurni internet te prof.dr.sc. Gordana Buljan-Flander.
 
U suradnji s učenicima/ama i profesorima/cama Prirodoslovno-grafičke škole Zadar izraditi će se promo video i digitalna slikovnica o važnosti prevencije nasilja na interentu kroz koje će isto tako biti upoznati sa pojmom cyberbullinga i simptomima istog.  
Kroz projekt će biti izrađena i mrežna stranica putem koje će opća populacija građana biti upoznata s opasnostima i nasilju na interentu među i nad djecom, kako ih prepoznati, kome ih prijaviti i kako pomoći djeci da sigurno pretražuju Internet.
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830