Vijest - Poziv učenicima/ama za sudjelovanje na projektu 'Volonterski centar Zadar'
Poziv učenicima/ama za sudjelovanje na projektu 'Volonterski centar Zadar'
25.01.2018


Obavještavamo Vas da je Volonterski Centar Zadar započeo s provedbom projekta "Volontiranje – kompetencije za budućnost" koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2017. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.

Cilj projekta “Volontiranje – kompetencije za budućnost” jest povećanje broja volontera/ki i koordinatora/ica volontera/ki na području Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje s naglaskom na nove volonterske programe kojima se stječe iskustvo potrebno za daljnje obrazovanje.

Razvojem novih volonterskih programa u socijalnim ustanovama koji su specifično namijenjeni učenicima/ama srednje škole, sudjelovanje u ovim programimao mogućilo bi se stjecanje novih znanja i vještina kao dobra podloga za upis na određene fakultete (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu priznaje volontiranje u ovom području rada, kao prednost pri upisu).

 U suradnji s OŠ Voštarnica, Dječjim vrtićem Latica, Domom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar, Kabinetom za ranu intervenciju u sklopu Caritasa Zadarske nadbiskupije i Doma za odgoj djece i mladeži Zadar dogovoreni su programi volontiranja za zainteresirane učenike/ce. Program bi trajao mjesec dana, a predviđena su četiri posjeta učenika/ca ustanovama koje odaberu. Učenici/e će se kroz dogovorene posjete ustanovama upoznati sa radom same ustanove, opisom posla i svakodnevnim radom zaposlenika/ca različitih profesija koji/e rade u tim ustanovama.

Zaposlenici/e navedenih ustanova koji/e će primiti učenike/ce na volontiranje po struci su: logopedi, socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, fizioterapeuti, specijalist rane intervencije te edukacijski rehabilitator koji/e će učenicima/ama opisati i objasniti opis posla i obaveze specifične za svaku struku.

Broj učenika/ca koji/e se mogu prijaviti na volontiranje u ovim ustanovama je ograničen na 48, a učenici/e će u tablicu (koju smo poslali s obavijesti) upisati tri ustanove u kojima bi željeli volontirati te struke koje žele upoznati. Kako svaka ustanova ima određen broj volontera/ki koje može primiti, učenike/e ćemo raspoređivati po njihovim željama koje su naveli/e u tablicu vodeći se ograničenim brojem koji je postavila određena ustanova.

Učenicima/ama će se ponuditi volonterski programi kako bi se prije samog upisa na fakultete, upoznali sa strukom koju bi kasnije eventualno odabrali. Obzirom da se radi o deficitarnim zanimanjima na području Zadarske županije smatramo da ćemo na ovaj način doprinijeti i na potrebe u lokalnoj zajednici.

Za prijavljene učenike/ce će se organizirati edukacija na temu volontiranja na kojoj će se učenike/ce dodatno upoznati sa svakom ustanovom, sa njihovim programima i strukama koje rade u njima te će se precizirati datumi početka provođenja programa.

Molimo sve zainteresirane učenike/ce da tablicu sa popunjenim podacima pošalju na mail Volonterskog centra Zadar (info@vczd.org) najkasnije do petka 26.01.2018. 


Povezane datoteke za ovu novost:
TABLICA.xlsx
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830