Vijest - Grad Zadar raspisao Javni natječaj za prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2018. godini
Grad Zadar raspisao Javni natječaj za prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2018. godini
16.01.2018


Grad Zadar objavio je Odluku o Javnom natječaju za prijavu projekata/programa s područja socijalne skrbi i zdravstva u 2018. godini.

Predmet ove Odluke je pokretanje postupka prikupljanja prijava programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi, zdravstvene zaštite, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te potpore sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i II. svjetskog rata koji će se (su)financirati iz Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu u razdjelu Gradske uprave za socijalnu skrb i zdravstvo.

Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 12. veljače 2018. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na linku. 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830