Vijest - Izdana e-publikacija namijenjena organizatorima volontiranja
Izdana e-publikacija namijenjena organizatorima volontiranja
10.01.2018


Izdana e-publikacija namijenjena organizatorima volontiranja. Cilj ove p
ublikacije je menadžment volonterskog programa prikazati kao važan dio
razvoja ljudskih resursa, predstaviti ciklus menadžmenta volonterskog
programa kroz koji možete pratiti razvoj uključivanja volontera u vaše
organizacije i osvijestiti potrebu stalnog ulaganja u volontere! 


Publikacija je izrađena u sklopu projekta #PORIV, u partnerstvu 
Volonterski Centar Udruge Smart s Volonterski centar Istra, 
VolonterKA - Volonterski centar Karlovac, Hrvatskim centrom za
razvoj volonterstva i Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka.
PORIV je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond.

Publikaciju možete preuzeti na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830