Vijest - Održane radionice 'Biti volonter' u osnovnoj i srednjoj školi u Biogradu na moru
Održane radionice 'Biti volonter' u osnovnoj i srednjoj školi u Biogradu na moru
20.12.2017


Na poziv Centra za socijalnu skrb Biograd Volonterski centar Zadar je 18. i 19. prosinca gostovao u Osnovnoj školi Biograd i Srednjoj školi Biograd na moru.
U sklopu projekta ''Volontiranje- kompetencije za budućnost'' održano je ukupno šest radionica ''Biti volonter'' za učenike/ce sednih i osmih razreda Osnovne škole Biograd te za učenike od prvog do trećeg razreda Srednje škole Biograd na moru. 

Učenici/e su kroz radionice učili što znači biti volonter i volontiranje, objašnjena su im osnovna pravila i obaveze svakog volontera/ke i organizacije volontiranja te su upućeni/e na organizacije i ustanove u kojima sve mogu volontirati što im može pomoći pri odabiru fakulteta i upisu na iste.
Na radionicama je sudjelovalo ukupno 115 učenik/ca osnovne i srednje škole u Biogradu na moru.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830