Vijest - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Odluka o socijalnoj skrbi
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Odluka o socijalnoj skrbi
24.11.2017


Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst),Gradonačelnik Grada Zadra, dana 20. studenoga 2017. godine,  d o n o s i Z A K L J U Č A K kojim se utvrđuje  Nacrt prijedloga odluke o socijalnoj skrbi, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke iz ovog Zaključka javno će se objaviti na internetskim stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Grada Zadra. Nacrt prijedloga Odluke  i obrazloženje su u privitku, a sva očitovanja zainteresirane javnosti se šalju na e-mail adrese: mario.pesut@grad-zadar.hrjakov.vidovic@grad-zadar.hrnada.gauta@grad-zadar  do 7. prosinca 2017.

Više o Prijedlogu možete pronaći na linku.

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830