Vijest - Poziv na edukaciju "Menadžment volontera"
Poziv na edukaciju "Menadžment volontera"
13.10.2017


Volonterski centar Zadar  Vas poziva na  edukaciju  "Menadžment volontera" koju
provodimo u sklopu projekta "Volontiranje-kompetencije za budućnost". Projekt je
financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
a izvodi se u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.


Edukacija je namijenjena osobama u neprofitnim organizacijama koje uključuju i upravljaju
radom volontera, odnosno onima koje žele preuzeti tu ulogu u organizaciji i koje će po
završetku programa biti osposobljene za koordinatore volontera.

Program uključuje edukaciju i savjetovanje pri uspostavljanju i/ili unaprijeđenju sustava
menadžmenta volontera te pokriva sve procese razvoja volonterskog programa u
organizaciji, pri čemu se vodi briga o vrsti, specifičnostima i potrebama svake
organizacije koja je uključena u obrazovni ciklus.

Volonterski centar Zadar je u prijašnjem razdoblju uspješno proveo edukaciju u
nekoliko ustanova socijalne skrbi, osnovnih i srednjih škola te nevladinih udruga.

Ovogodišnja edukacija će se održati 28. i 29. studenog 2017. godine te 12. prosinca
u Gradskoj knjižnici Zadar u terminu od 9-15 sati, a provodit će ju zaposlenici
Volonterskog centra Zadar.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na edukaciji kako biste olakšali i poboljšali
provođenje volonterskih akcija i programa u vašim organizacijama, molimo Vas da
do 15. studenog  ispunite prijavnicu na slijedećem linku.
 

 
 

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830