Vijest - Početak provedbe projekta „Volonterska šuma“
Početak provedbe projekta „Volonterska šuma“
14.08.2017


Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog
razvoja „Eko-Zadar“ započela je u lipnju 2017. godine provedbu projekta
„Volonterska šuma – Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja
za održivi razvoj volonterstva”
koji će trajati 18 mjeseci, tj. do kraja studenoga 2018.
godine. U provedbi projekta u partnerstvu sudjeluju još 4 institucije i organizacije i to:
Srednja škola Obrovac, Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar,
Ekološka udruga Zrmanja i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA.

Voditeljica projekta, Taida Garibović, održala je uvodno predstavljanje projekta za
zainteresiranu javnost. Glavni cilj projekta je povećati broj kvalitetnih i održivih
volonterskih programa i programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u
slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije (gradovi Obrovac i Benkovac te
općine Novigrad, Posedarje i Poličnik). Projektom će se također ojačati kapaciteti
organizatora volontiranja kako bi se provodili održivi volonterski programi te osnažio
doprinos volonterstva u provođenju aktivnosti za društveni i ekonomski rast i
participativan model razvoja.

Kroz projekt će se pripremiti i provesti program školskog volontiranja i odgoja za
volontiranje u suradnji lokalnih OCD-a i Srednje škole Obrovac te njihovo uključivanje
u školski kurikulum, organizirati i provesti edukacije „Menadžment volontera“,
organizirati Festival volonterstva te će se provesti brojne aktivnosti promocije
olonterstva među ciljanim skupinama i javnosti.

Ukupna vrijednost projekta je 759.857,25 HRK, a financiraju ga Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u
iznosu od 100%. Projekt se provodi i financira u sklopu Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830