Vijest - Započela provedba projekta Volonterska šuma :)
Započela provedba projekta Volonterska šuma :)
19.07.2017


Naziv projekta:

„Volonterska šuma – Umrežavanje i podrška organizatorima volontiranja za održivi razvoj volonterstva“

Nositelj projekta:

Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko Zadar“

Partneri:

Srednja škola Obrovac

Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar

Ekološka udruga Zrmanja

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

 

Kratki opis projekta:

Projektom „Volonterska šuma“ će se povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa i programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije. Projektom će se ojačati kapaciteti organizatora volontiranja kako bi se provodili održivi volonterski programi te osnažio doprinos volonterstva u provođenju aktivnosti za društveni i ekonomski rast i participativan model razvoja.

Ciljane skupine projekta: Organizacije civilnog društva (OCD-i), odgojno-obrazovne i javne ustanove i njihovi zaposlenici, srednjoškolci i volonteri.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa i programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u slabije razvijenim dijelovima Zadarske županije.

Glavne aktivnosti projekta:

– Priprema i provedba programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u suradnji lokalnih OCD-a i Srednje škole Obrovac te njihovo uključivanje u školski kurikulum;

 – Edukacije “Menadžment volontera” (osposobljavanje za koordinatore volontiranja OCD-e te zaposlenike odgojno-obrazovnih i javnih ustanova);

 – Organiziranje Festivala volonterstva;

 – Promidžba i vidljivost.

Područje provedbe projekta:

Gradovi Benkovac i Obrovac te općine Posedarje, Novigrad i Poličnik

Razdoblje provedbe projekta:

1.lipnja 2017. godine  –  30. studenoga 2018. godine

Ukupna vrijednost projekta: 759.857,25 HRK

Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 100%.

ESF + Ured za udruge Vlade RH = 100%

 

Kontakt osoba za više informacija:

Taida Garibović
MSc. Ekologije krajobraza i zaštite prirode
Voditeljica projekta
taida.garibovic@gmail.com
098/449 371

 

Poveznica na relevantne internetske stranice:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/

https://udruge.gov.hr/

https://ec.europa.eu/commission/index_hr

 

„Sadržaj ovog materijala  isključiva je odgovornost Udruge „Eko-Zadar” i ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije odnosno Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske”

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830