Vijest - HEP - Natječaj za donacije 2017.
HEP - Natječaj za donacije 2017.
17.03.2017


Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 15. ožujka 2017. Natječaj za dodjelu
donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2017. godini.
 
Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:
 
Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno
za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade,
prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva
djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture
u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske
i likovne aktivnosti;
Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti
poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja
civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne,
siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja;
podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom
i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.
 
Prihvatljivi prijavitelji:
Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge
neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene
općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska
pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi,
parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima
Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta
Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o
čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Više informacija potražitre na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830