Vijest - Otvoren natječaj iz ESF - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III
Otvoren natječaj iz ESF - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III
14.03.2017


Fond: Europski socijalni fond
 
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali
 Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 Status: otvoren od 10.3.2017. do 10.6.2017.
 Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 Područje: zapošljavanje
 
Prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne)
samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici,
neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za
poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih,
veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge
 
 
Sažetak:
 
Lokalna partnerstva za zapošljavanje predstavljaju subjekte zadužene za razvoj politika
zapošljavanja na regionalnim razinama koji svojim djelovanjem nadopunjuju nacionalnu
politiku inicijativama prilagođenim regionalnim tržištima rada.
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE
ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje
u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa
u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu
s lokalnim potrebama na tržištu rada.
 
Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala
u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke
, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada,
podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na
regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje
kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost
te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.
 
Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.vii.1. Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava
za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.
 
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

 
Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih
troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Za potencijalne prijavitelje biti će organizirane informativne radionice najkasnije 21
kalendarski dan prije isteka roka za podnošenje projektnih prijava.
 
Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na
mrežnim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr/ i http://www.esf.hr/
 
Prijave za radionice dostavljaju se na adresu elektroničke pošte esf.info@mrms.hr.
 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, organizirat će informativne radionice za
potencijalne prijavitelje prema naknadno utvrđenom i objavljenom rasporedu.

Više informacija i dokumentaciju pronađite na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830