Vijest - Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u radna i savjetodavna tijela
Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u radna i savjetodavna tijela
09.03.2017


1) Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te odlukom Vlade Republike
Hrvatske od 1. prosinca 2016., osnovano je Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe
droga Vlade Republike Hrvatske, radi sustavnog praćenja pojava, razmatranja pitanja
i obavljanja drugih poslova u svezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe droga
  i provedbe Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe drogama.
 
Povjerenstvo ima predsjednika i trinaest članova. Predsjednik Povjerenstva je
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada, dok su članovi
predstavnici ministarstava i predstavnik organizacija civilnoga društva.
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju na području
suzbijanja zlouporabe droga da do 14. ožujka putem obrasca dostave prijedloge
kandidata za člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike

2) Člankom 29. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“ broj 40/11 i
13/12) propisano je da Vlada Republike Hrvatske odlukom imenuje članove Etičkog
povjerenstva na vrijeme od 4 godine i to tri iz reda državnih službenika, dva iz reda
sindikata, te jednog člana iz reda udruga. Budući da je dosadašnjoj predstavnici
udruga u Etičkom povjerenstvu s danom 12. prosinca 2016. istekao manadat
potrebno je imenovati novog predstavnika udruga u Etičkom povjerenstvu
 
Molimo sve zainteresirane  da do 14. ožujka putem obrasca dostave prijedloge
kandidata za člana Etičkog povjerenstva.
 
 
3. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osnovalo je 2014. Odbor
za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'' u čijem radu
sudjeluje i 12 članova i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga društva,
prema područjima djelovanja. Budući da je članu i zamjeniku člana, predstavnicima
organizacija civilnoga društva iz područja kulture prestao mandat u Odboru za praćenje,
potrebno je izbrati nove predstavnike.
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju na području kulture
da do 14. ožujka putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana 
Odbora za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''
 
 
Prijedlozi se dostavljaju članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima
udruga iz navedenih područja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje.

Potrebne obrasce pronađite na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830