Vijest - Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017.
Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017.
09.03.2017


Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvara javno savjetovanje o
Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva
ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu
.

Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i
sufinancirati projekte organizacija civilnoga društva, ugovorene u okviru
programa Europske unije. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u
Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom
razdjelu Ureda za udruge.
 
Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 23. ožujka 2017., a svi
zainteresirani mogu slati svoje primjedbe i komentare putem obrasca za
sudjelovanje u savjetovanju. Po završetku javnog savjetovanja Ured za
udruge će objaviti sve zaprimljene primjedbe i komentare kao i izvještaj
o rezultatima savjetovanja.
 
Objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata
organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije 7
za 2017. godinu očekuje se početkom travnja 2017. godine.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830