Vijest - Ministarstvo turizma objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga: "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva"
Ministarstvo turizma objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga: "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva"
02.03.2017


Obavještavamo Vas da je Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja, Ministarstvo turizma,
objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje pristupa
ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva"
 
U nastavku dostavljamo osnovne informacije vezane za natječaj :
Opći cilj: povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s
ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.
 
Specifični ciljevi Poziva:
·         Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog
sektora, odnosno predavača i mentora
 
·         Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva
kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu
nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
 
·         Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne
pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i
multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili
usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.
 
 
Ciljne skupine Poziva:
nezaposleni:
·         mlađi od 25 godina i/ili
 
·         stariji od 54 godine i/ili
 
·         osobe s invaliditetom
 
stručnjaci  iz turističko-ugostiteljskog sektora:
·         predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih i/ili
 
·         mentori praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na
radnom mjestu kod poslodavca
 
 
Prijavitelj i partneri: Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u
projektnom partnerstvu

Prijavitelj biti  pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:
·         ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja odraslih
sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih ili
 
·         udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem ima utvrđeno djelovanje u
sektoru turizma i/ili  ugostiteljstva
 
Prihvatljivi  Partneri na projektu mogu biti:
·         udruga
 
·         ustanova za obrazovanje odraslih koja ima registriranu djelatnost obrazovanja
odraslih  sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih poslodavci/gospodarski subjekti
(trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova) koji je registriran
za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva (raspon
djelatnosti  sektora turizma i/ ili ugostiteljstva naveden je u Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti 2007, odjeljak 55, 56 i/ili 79[1])
 
·         regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
 
Ukupna financijska alokacija  u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga 
iznosi  31.500.000,00 kn.
·         Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova
 
·         Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti  pojedinom projektu iznosi 
500.000,00 kn.
 
·         Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu  iznosi
2.000.000,00 kn.
 
·         Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih  troškova.
 
 
Prihvatljive projektne su aktivnosti grupirane po elementima projekta ( detalji svakog od elementa
opisani su u pozivu )
·         Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja
 
·         Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u
stručnim znanjima i pedagoškim vještinama
 
·         Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama
 
·         Upravljanje projektom i administracija
 
·         Promidžba i vidljivost
 
 
Rok za podnošenje projektnog prijedloga je 3. svibnja 2017. do 15:30 sati
 
Natječajna dokumentacija
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830