Vijest - Edukacija “Menadžment volontera”
Edukacija “Menadžment volontera”
09.11.2015


U sklopu projekta „Činim razliku volontiram“ financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, koji se provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom, Volonterski centar Zadar organizira edukaciju za koordinatore volontera pod nazivom „Menadžment volontera“.

Jedan od ciljeva projekta “Činim razliku, volontiram” je povećanje broja volontera i koordinatora volontera u ustanovama socijalne skrbi i udrugama na području Zadarske županije. Ova edukacija je namijenjena stručnim suradnicima iz ustanova socijalne skrbi i predstavnicima nevladinih organizacija zainteresiranim za provođenje volonterskih aktivnosti u svojim ustanovama i udrugama.

Edukaciju provode edukatori iz regionalnog Volonterskog centra Split i edukatori  iz Volonterskog centra Zadar, prema nacionalnom kurikulumu za obrazovanje o menadžmentu volontera.

Trodnevna edukacija održava se se  5., 6., 11., studenog 2015. u Zadru.

Nakon završena 2 modula polaznici su upoznati za  pravima i obveza volontera i organizatora volontiranja. Također predstavljeni su im ugovori o volontiranju,  potvrda o stečenim  kompetencijama, suglasnost o volontiranju.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830