Vijest - Raspisan natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile navedeni oblik podrške
Raspisan natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile navedeni oblik podrške
24.02.2017


Nacionalna zaklada je raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u RH, a koje nisu bile korisnice institucionalne podrške u prethodnim razdobljima. Podrška se dodjeljuje u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama. Rok za prijavu je 23. ožujka 2017.
 
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugamakoje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoju 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:
 
(1) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 200.000,00 - do 10 podrški
(2) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 100.000,00 - do 10 podrški
(3) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 50.000,00 - do 5 podrškiInstitucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda overifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.
 
Način prijave detaljno je opisan u točki V. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.
 
Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 23. ožujka 2017. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno poslati isključivo poštom do 23. ožujka 2017.godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 23. ožujka 2017. godine).
 
* Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na:
 
http://zaklada.civilnodrustvo.hr
www.financijskepodrske.hr

Izvor: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830