Vijest - Izrađen online alat Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje
Izrađen online alat Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje
10.02.2017


Kroz međunarodni projekt "Kompetencije u volontiranju - kompetencije u životu" (CIVCIL)
financiran sredstvima Programa EU Erasmus+ izrađen je online alat Potvrde o kompetencijama
stečenim kroz volontiranje.

Projekt se provodi na području 3 zemlje EU (Slovačka, Rumunjska i Hrvatska) koje dijele sličnu
povijest razvoja volonterstva. Nositelj projekta je Platforma dobrovolnickych centier a organizacii
(PDCO), Slovačka, a partneri na projektu, uz Volonterski centar Osijek, još PGDI iz Belog
Manastira, iCentrul de Voluntariat Cluj-Napoca, Rumunjska, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Slovačka te Liceul Pedagogic Gheorghe Sincai Zalau, Rumunjska.

Online alat Potvrde o kompetencijama jednostavan je alat za upotrebu koji organizatorima
volontiranja i volonterima omogućuje zajednički proces popunjavanja, veću fleksibilnost,
pristup u svakom trenutku, a s obzirom na veliki napredak u online komunikaciji, ovaj alat,
posebice mladima, može biti zanimljiviji i prihvatljiviji od izdavanja Potvrde u papirnatom obliku.
Također, alat omogućuje i pregled broja svih izdanih Potvrda o kompetencijama.
 
Izrađen online alat Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje  omogućuje
organizatorima volontiranja i volonterima zajednički proces popunjavanja te volonterima
olakšava pristup do izdanih Potvrda.

Kako bi se volontiranje učinilo vidljivijim na tržištu rada, ali i u daljnjem obrazovanju,
izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu 2013. godine omogućeno je izdavanje potvrde
o kompetencijama – znanjima, vještinama i iskustvima – stečenim kroz volontiranje onim
volonterima koji su u dugoročnom volonterskom angažmanu, odnosno koji volontiraju redovito
i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida. Sam Zakon
kao jednu od najvažnijih dobrobiti volontiranja ističe da se: ''Volontiranjem stječu iskustva i
razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu,
osobni razvoj i osobnu dobrobit''.
 
Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje dokument je koji olakšava definiranje
razine stečenog znanja i vještina tijekom volonterskog angažmana. Njezina je namjera pružiti
podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija stečenih kroz volonterska iskustva
(što uključuje znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost), radi cjelovitog
predstavljanja bilo kojoj trećoj strani. Potvrda se oslanja na europski okvir ključnih kompetencija
za cjeloživotno učenje.

 
Alat potražite na linku, a upute za upotrebu alata možete pronaći i na web stranici, ali i preuzeti ovdje .
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830