Vijest - Hrvatska mreža volonterskih centara izdala priopćenje vezano uz miješanje pojmova volonterstva i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
Hrvatska mreža volonterskih centara izdala priopćenje vezano uz miješanje pojmova volonterstva i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
02.02.2017


Hrvatska mreža volonterskih centara izdala je priopćenje - reakciju na članke
„Od 1. ožujka 'volontirat' će i mladi s četverogodišnjom srednjom školom“
odnosno „Naknada za volontiranje svim će mladima iznositi 2620 kuna“ .
Spomenuti članci su izašli u Večernjem listu.

Priopćenje donosimo u potpunosti:

"Poštovani/e,
pišemo ovaj apel potaknuti člancima objavljenim na vašem portalu, 23. siječnja 2017. i
29. siječnja 2017
., pod naslovima „Od 1. ožujka 'volontirat' će i mladi s četverogodišnjom
srednjom školom“
odnosno „Naknada za volontiranje svim će mladima iznositi 2620 kuna“ ,
autorice Ljubice Gatarić.

Budući da se u člancima govori o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog
odnosa
, a u naslovima se pogrešno koristi termin volontiranje pokušat ćemo vam ukratko pojasniti
razliku između volontiranja i stručnog osposobljavanja. Volontiranje je u Republici Hrvatskoj regulirano
Zakonom o volonterstvu (NN 58/07; NN 22/13) te je u Zakonu jasno navedeno što je volontiranje:
„...dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili
aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način
predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge
imovinske koristi
za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.“


Stručno osposobljavanje je pak regulirano Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12)
te je u istom jasno navedeno da se radi o mjeri aktivne politike u zapošljavanju. Na web stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se može pronaći  visina naknade koju će primiti osobe koje koriste
ovu mjeru te iznosi subvencija za poslodavce, a kao cilj mjere je navedeno sljedeće: „Osiguranje
stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale.“


Iako je jasno se radi o različitim terminima već iz činjenice da je stručno osposobljavanje plaćeni rad,
dok volontiranje to nije i ne smije biti, razlika jest i u tome što je u središtu volontiranja dobrovoljnost,
sloboda izbora,
dok je stručno osposobljavanje često uvjetovano akademskim zahtjevima. Tako ga,
u nedostatku raspoloživih redovnih načina zapošljavanja, mlade osobe koriste kako bi stekle iskustvo
u svome zvanju te mogle pristupiti stručnom ispitu i slično. Osim toga, volontirati se ne smije u trajanju
punog radnog vremena, dok se stručno osposobljavanje obavlja u trajanju punog radnog vremena.

Iako pretpostavljamo da vam je razlika između ova dva termina poznata, budući da se u samim
člancima ne spominje volontiranje već se koristi ispravan termin za ono o čemu se u člancima i
govori, ljubazno vas molimo  da pripazite na korištenje ispravnih termina kako vaši čitatelji i
čitateljice ne bi dobili/e pogrešnu sliku o volonterstvu.


Unaprijed zahvaljujemo što ćete korištenjem ispravnih termina pomoći našim nastojanjima da podignemo
svijest javnosti o važnosti volontiranja za osobni i društveni razvitak te utječemo na svijest o tome što
volontiranje u svojoj suštini jest.

S poštovanjem,
Izvršni tim Hrvatske mreže volonterskih centara"KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830