Vijest - Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2016. godinu
Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2016. godinu
13.01.2017


Dragi organizatori volontiranja,

pozivamo sve vas koji ste u svoje aktivnosti uključivali volontere (udruge, ustanove,
zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave) koje su tijekom 2016. godine bili organizatori
volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju
 

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ broj: 58/07 i 22/13), te
Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora
volontiranja („Narodne novine“ broj 104/15), svaki organizator volontiranja dužan je
dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i
razvoj politike volonterstva.

Izvještajno razdoblje se odnosi na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, a
rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2017. Izvješće o organiziranom volontiranju se
podnosi putem web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećoj poveznici:
http://volonteri.mspm.hr/
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830