Vijest - Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura za mlade“
Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Umjetnost i kultura za mlade“
13.12.2016


U sklopu Europskog socijalnog fonda (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.) otvoren
je poziv na za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva).

Natječaj je otvoren od 12.12.2016. do 28.02.2017.
Nadležno tijelo je Ministarstvo kulture, a tiče se područja socijalne uključenosti i kulture.
 
 Prijavitelji mogu biti organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području
kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Sažetak: Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u
društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za
mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju.
Stoga je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na
prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima
(geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno
sudjeluju u kulturnom životu zajednice.
 
Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u
srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe
umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih
programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.
 
Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti
kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv
svih oblika diskriminacije.
 
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 18.000.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih
sredstava može iznositi 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može
iznositi 1.000.000,00 HRK, ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog odnosi.
 
Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj.
prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.
 
 
Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:
 
Osijek, 12.01.2017.
 
Zagreb, 16.01.2017.
 
Split, 19.01.2017.
 
Rijeka, 20.01.2017.
 
Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima
natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.
 
Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici
potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf@min-kulture.hr. 
Prijavni obrazac za informativne radionice bit će dostupan nakon potvrde točnog mjesta i vremena
održavanja istih.
 
Više informacija potražite na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830