Vijest - Europski fond za regionalni razvoj financirat će poziv iz područja zaštite okoliša i održivosti resursa
Europski fond za regionalni razvoj financirat će poziv iz područja zaštite okoliša i održivosti resursa
07.12.2016


Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“,
Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog
prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne
baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog
kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za
regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s
ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/
regionalnoj razni.

 
Natječaj je otvoren do 5. ožujka 2017. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje
zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne
samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, dok su prihvatljivi partneri:

a)      Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima utvrđene člankom
130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i/ili,


b)     Jedinice lokalne samouprave i/ili,

c)      Jedinice regionalne (područne) samouprave i/ili,

d)     organizacije civilnog društva i/ili,

e)     Uredi turističke zajednice i/ili,

f)       Regionalne razvojne agencije osnovane u skladu s člankom 24.,
stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN147/14).

Više informacija potražite na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830