Vijest - Otvoren trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga - Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
Otvoren trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga - Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
23.11.2016


Obavještavamo Vas da je od dana otvoren trajni poziv za dostavu projektnih prijedloga 
Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
 
Fond: Europski socijalni fond
 
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 
Prijavitelji: udruge ili savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga
 
Sažetak: ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje,
Specifičnog cilja 9.iv.2: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući
podršku procesu deinstitucionalizacije. Unutar ovog cilja navedene su aktivnosti razvoja i širenja
usluge osobne asistencije  za  osobe  s  invaliditetom u svrhu prevencije institucionalizacije i podrške
procesu  deinstitucionalizacije. Također, u svrhu širenja usluga u zajednici, ovim pozivom se financiraju
i usluge videćeg pratitelja i tumača znakovnog jezika.
 
Opći cilj: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete
usluge  osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.
 
Specifični ciljevi: 
-          Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem 
invaliditeta,  osoba  s  intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz  pružanje usluge osobne
asistencije (primjenjivo na Skupinu 1)

-          Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem
usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (primjenjivo na Skupinu 2) 

-          Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg
pratitelja (primjenjivo na Skupinu 3) 
 
Ovaj  program  dodjele  bespovratnih  sredstava  provodi  se  kroz tri  skupine formirane  sukladno
specifičnim ciljevima poziva:
1.       Pružanje usluge osobne asistencije ciljnoj skupini 1
2.       Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika ciljnoj skupini 2
3.       Pružanje usluge videćeg pratitelja ciljnoj s kupini 3
 
Ciljne skupine Poziva: 
Skupina 1: 
1.       odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina 
2.       odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, u dobi od 18 do 65 godina

Skupina 2: 
1.       odrasle gluhe, gluhoslijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina

Skupina 3:
1.       odrasle slijepe osobe, u dobi od 18 do 65  godi
 
Financijska alokacija: 90.000.000,00 kn
 
 
Dokumentaciju možete preuzeti na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1312
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830