Vijest - Nova radionica u sklopu projekta Foster children rights
Nova radionica u sklopu projekta Foster children rights
18.11.2016


U sklopu projekta Foster children rights organiziraju se radionice koje imaju za
cilj edukaciju obitelji djece s teškoćama o načinu poticanja djece s teškoćama
te njihovim pravima. 

U ponedjeljak, 21.11.2016. godine održat će se radionica na temu: Pravo na
komunikaciju: što sve može pomoći djetetu da nauči učinkovito komunicirati
.
Radionicu će održati mr.sc. Tamara Ciciliani, prof. logoped i Lucija Božajić Golem,
mag.logoped. Radionica će se održati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, na adresi
Stjepana Radića 11b od 16:00 do 18:00 sati, a prvenstveno je namjenjena roditeljima i
obiteljima djece s teškoćama u razvoju. Osim navedenih, radionice su otvorene i za širu
javnost.
 


Opis radionice: Na radionici će se govoriti o teškoćama komunikacije i važnosti rane
komunikacije. Objasnit će se što je to asistivna tehnologija i potpomognuta komunikacija
te u kojim situacijama se mogu koristiti. Na radionici će se prikazati aplikacije, programska
rješenja (software) i metode mogu pomoći djeci s teškoćama komunikacije da lakše i
učinkovitije komuniciraju.


Cilj radionice je naglasiti važnost komunikacije kao prava i mogućnosti svakog djeteta.

Organizatori mole da se potvrdi dolazak  do ponedjeljka 21.11.2016 do 12:00 sati na
e-mail adresu: lbozajic@gmail.com ili na broj 099/812-1127.KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830