Vijest - Objavljen natječaj za dodjelu nagrada "Volonterska ruka" 2016.
Objavljen natječaj za dodjelu nagrada "Volonterska ruka" 2016.
08.11.2016


Volonterski centar Zadar i ove godine objavljuje natječaj za dodjelu nagrada istaknutim
volonterima i organizatorima volontiranja na području Zadarske županije.  Nagrada
„Volonterska ruka“ se dodjeljuje organizacijama i volonterima koje doprinose  razvoju i
promociji volonterstva.

Volonterski centar se ovim putem želi upoznati s radom volontera i organizacija koje organiziraju
volontiranje na području naše županije, ali ujedno i potaknuti razvoj novih volonterskih akcija i
programa. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva.

Želja nam je potaknuti da se organizacije što više usmjere ka volonterskom potencijalu te da se
njihov rad i trud dosad, ali i u budućnosti cijeni i nagrađuje.

Dodjela nagrada će se održati 05. prosinca 2016.  godine povodom Međunarodnog dana volontera,
a koja se odvija u sklopu projekta „Istakni se, volontiraj!“ odobrenog od strane
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na natječaj za dodjelu nagrade „Volonterska ruka“ mogu se prijaviti organizatori volontiranja
odnosno udruge, zaklade i fundacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog
akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba). Prijaviti se
dakle mogu neprofitne organizacije-organizatori volontiranja s područja Zadra i Zadarske županije.

Organizacije u priloženom obrascu mogu prijaviti same sebe ili mogu prijaviti druge organizacije za
koje smatraju da su zaslužile nagradu za svoj razvoj i promociju volonterstva na području Zadra i
Zadarskoj županiji.  Prijaviti se mogu dakle:
-          Organizacije koje u svoj rad uključuju volontere
-          Organizacije koje organiziraju volonterske akcije, humanitarne akcije, djeluju na području
            razvoja solidarnosti i humanosti te razvoju civilnog društva
-          Organizacije koje zadovoljavaju potrebe različitih potrebitih korisnika
-          Organizacije koje djeluju na području razvoja zajednice i aktivnosti za zajednicu
 
Nakon primitka svih nominacija Izborno povjerenstvo Volonterskog centra Zadar će izabrati
organizaciju čije je djelovanje najviše doprinijelo razvoju volonterstva i uključivanju volontera
u dosadašnjem radu.

U prilogu možete pronaći obrasce za prijavu te upute za prijavitelje. Molimo sve zainteresirane da
navedene obrasce dostave na našu e-mail adresu info@vczd.org  najkasnije do 27.11.2016. godine.

Veselimo se Vašim prijavama! heart

Sretno!yes

Tim Volonterskog centra Zadar
 
 

 
 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830