Vijest - Najava natječaja: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
Najava natječaja: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
08.11.2016


Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku najavilo otvaranje poziva za dostavu projektnih prijedloga:
 
Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
 
Fond: Europski socijalni fond
 
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
 
Prijavitelji: neprofitne organizacije
 
Opći cilj: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i
povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja
hrvatskog znakovnog jezika
 
Sažetak: Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom
će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina i nadalje proširuje
na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se
proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja
za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe. Nadalje, veći broj osoba u nepovoljnom položaju
na tržištu rada moći će se zaposliti kao osobni asistenti odnosno tumači/prevoditelji
znakovnog jezika te videći pratitelji u svojstvu vanjskih pružatelja usluga, a u provedbu
će se uključiti veći broj organizacija civilnog društva, čime će se povećati dostupnost
usluga osobne asistencije. Operacija pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici,
sprječava institucionalizaciju korisnika usluge te promiče pomirenje poslovnog i
obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem oštećenja,
osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, te gluhim, gluhoslijepim i slijepim
osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.
 
Ciljne skupine:
Skupina 1: 1. odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina
odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, u dobi od 18 do 65;
Skupina 2: 1. odrasle gluhe, gluhoslijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina
Skupina 3: 1. Odrasle slijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina
 
Prihvatljive aktivnosti:
Skupina 1:Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom
Skupina 2: Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika osobama s invaliditetom
Skupina 3: Pružanje usluge videćeg pratitelja
 
Financijska alokacija: 90.000.000,00 kn
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830