Vijest - Osiguranje UNIQA objavila je natječaj za udruge, ustanove i društva
Osiguranje UNIQA objavila je natječaj za udruge, ustanove i društva
07.11.2016


Osiguranje UNIQUA je objavilo Natječaj „Radost života“ – za podršku svima
koji žele, znaju i mogu učiniti svijet boljim. 


Pozivaju se sve udruge, ustanove i društva koje provode aktivnosti za dobrobit i
poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece i mladih, da prijave projekte
ili inicijative koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu
realizaciju potrebna im je financijska podrška.


Hoće li realizacija projekta, primjerice, poboljšati usluge za djecu s teškoćama u razvoju
u sredini u kojoj im inače sadržaji koje bi provedba projekta osigurala, nisu dostupni? Hoće 
li provedba projekta doprinijeti očuvanju okoliša u nekoj sredini, hoće li nekim inovativnim
rješenjem privući sugrađane i utjecati na podizanje njihove svijesti o održivom razvoju? Hoće
li pomoći nadarenim učenicima da ostvare neki svoj projekt za koji njihova škola, udruga ili
druga krovna organizacija nemaju sredstava?

Iz Unique poručuju da bi voljeli da prijavljeni projekti ispunjavaju upravo takve svrhe,
oplemenjujući  one koji ih provode, korisnike kojima su namijenjeni i zajednicu u cjelini.


KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830