Vijest - Objavljeni privremeni rezultati i liste natječaja za financiranje udruga i ustanova Ministarstva socijalne politike i mladih
Objavljeni privremeni rezultati i liste natječaja za financiranje udruga i ustanova Ministarstva socijalne politike i mladih
19.10.2016


REZULTATI projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika.

REZULTATI projekata i programa za podršku obitelji i promicanje i zaštita prava djece.

REZULTATI projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u
2016. godini.


PRIVREMENA LISTA  projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u području
prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu.


PRIVREMENE LISTE  projekata usmjerenih mladima.

PRIVREMENA LISTA trogodišnjih programa predloženih za financiranje u prioritetnom području
1: Trogodišnji programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike.
 

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830