Vijest - Najavljena objava Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Umjetnost i kultura za mlade"
Najavljena objava Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Umjetnost i kultura za mlade"
03.08.2016


Ministarstvo kulture je najavilo objavu Poziva za dostavu projektnih prijedloga
"Umjetnost i kultura za mlade".

Poziv je predviđen u sklopu specifičnog cilja 9.i.1  - Borba protiv siromaštva i socijalne
isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina,
i borba protiv svih oblika diskriminacije, investicijskog prioriteta 9.i  - Aktivna uključenost, uključujući
s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, u okviru
prioritetne osi 2  - Socijalno uključivanje, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP)
za razdoblje 2014. – 2020.   
 
Sažetak: Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren je na prevladavanje
ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost,
nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.). Povećana mogućnost pristupa takvim sadržajima pomaže mladima
da razviju društvene i kulturne veze te vještine i znanja koja, osim što doprinose njihovom osobnom razvoju,
pomažu i njihovoj boljoj integraciji u društvo.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama,
posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u
nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih
organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.
    
Opći cilj operacije: bolja socijalna uključenost mladih, posebice mladih u nepovoljnom položaju, većim
sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima

Specifični ciljevi operacije:
•      razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju mladih, posebno
mladih u nepovoljnom položaju, sprječavanju njihovog ulaska u NEET skupinu te antisocijalnog ponašanja
•      poboljšanje pristupa mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kulturnim i umjetničkim sadržajima i
aktivnostima
 
Ciljane skupine: mladi u dobi od 15 do 25 godina, posebno mladi u nepovoljnom položaju, poput osoba s
invaliditetom ili pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina
 
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i
organizacije, organizacije civilnog društva
 
Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga
osigurano je 18,000.000,00 kuna.
 
Iznos bespovratnih sredstava: Najmanji je iznos zatraženih bespovratnih sredstava 100.000,00 HRK, a najviši
iznos zatraženih bespovratnih sredstava 1,000.000,00 HRK, ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog
odnosi.

Više informacija potražite na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830