Registracija organizacije
Registracija u bazu Volonterskog centra Zadar najlakši je put do volontera!
 
Naziv organizacije
OIB
Adresa
Telefon/Mobitel
Kontakt osoba
E-mail adresa
Antispam filter (zbrojite 5+4)
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830