Projekt - Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu III
Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu III
07.03.2022


Volonterski centar Zadar je s početkom 2022. godine započeo s provedbom projekta „Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu III“ koji je na Pozivu za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu dobio financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Benkovac.
 
Cilj projekta „Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu III“ jest edukacija učenika, roditelja, nastavnika i stručne službe o opasnostima na internetu, s naglaskom na elektroničko nasilje, digitalni identitet te mogućnosti prevencije  i zaštite mladih na internetu. Projekt ide već treću godinu zaredom s obzirom na to da smo uočili snažnu potrebu za dodatnom edukacijom učenika i nastavnika, stručne službe i roditelja na temu zaštite mentalnog i fizičkog zdravlja. Budući da smo suradnju dosad ostvarili s velikim brojem osnovnih i srednjih škola na području grada Zadra, u ovom projektu smo se usmjerili na  srednje škole na području Zadarske županije.
 
Prevencija predstavlja „proaktivni proces koji osnažuje pojedince i sustave da zadovolje izazove životnih događaja i promjena, kreirajući i jačajući uvjete kako bi promovirali zdrava ponašanja i životne uvjete“ . Prevencija ima tri glavna cilja: (1) preveniranje ili odgađanje poremećaja, (2) smanjivanje broja te (3) smanjivanje problema povezanih s posljedicama tih ponašanja.
 
Istraživanje Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba pokazalo je da 99% djece ima pristup internetu kod kuće, u školi ili putem mobitela, 84% djece ima pristup putem mobitela, a 93% djece ima otvoren Facebook profil. Na temelju ovih istraživanja i zbog bojazni od svih negativnih utjecaja koje donosi internet, a koji katkada uključuju i fatalne posljedice po mentalno ili fizičko zdravlje djece i mladih, odlučili smo doprinijeti njihovoj zaštiti.
 
 
Projekt će biti usmjeren na edukaciju učenika srednjih škola s ruralnih područja Zadarske županije, stručne službe i nastavnike, vezano uz načine zaštite mladih na internetu, prepoznavanje simptoma cyberbullyinga i kome isti prijaviti te kako se nositi s njegovim posljedicama. Naglasak je na osvještavanju problema i senzibilizaciji javnosti po pitanju prijave cyberbullyinga, jednako od strane maloljetnih osoba kao i od strane odraslih osoba.

Planirano je održati po dvije radionice za učenike u 5 škola. U projektu su, osim edukacija za učenike, predviđene i edukacije doc. dr. sc. Lucije Vejmelke za nastavnike, stručnu službu i roditelje. Profesorica na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će predavanja na temu "Digitalna dobrobit djece i mladih".
 
Isto tako, bit će održan okrugli stol na temu prevencije nasilja na internetu u ruralnim krajevima Zadarske županije.
 
Objavit ćemo volonterski agažman za pisanje novih članaka na temu prevencije nasilja na internetu, kako bismo približili sveopćoj javnosti problematiku e-nasilja, a koji će biti objavljeni na web stranici www.pin-edukacija.org.
 
Za učenike ćemo organizirati nagradni natječaj „NE nasilju!“ na temu elektroničkog nasilja, a način izražavanja će učenici odabrati prema svojim preferencijama.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830