Godišnja nagrada "Volonterska ruka"
Po uzoru na Regionalne volonterske centre, Volonterski centar Zadar se odlučio na dodjelu nagrade za organizacije i volontere koje doprinose razvoju i promociji volonterstva. Volonterski centar kao nova organizacija na ovom području se na ovakav način želi upoznati s dosadašnjim radom organizacija na području volonterstva i potaknuti budući volonterski rad. Ujedno želja nam je potaknuti da se organizacije što više usmjere volonterskom potencijalu i da se njihov rad i trud do sada i u budućnosti cijeni i nagrađuju. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva.

Nagrade će se dodijeliti organizatorima volontiranja koji su se istaknuli u volonterstvu, organiziranju volonterskih aktivnosti, 
 
planiranju volonterstva, uključivanju volontera i ostalim područjima koje doprinosi razvoju volonterstva i civilnog društva u Zadarskoj županiji, a koji su dio Volonterskog centra Zadar. Navedenu nagradu će dobiti organizacija na području Zadarske županije koju organizacije izaberu između sebe te koju Komisija Volonterskog centra Zadar na temelju gore navedenih kriterija izabere. Nagrada će se dodijeliti i najboljem volonteru koji se je iskazao u svojim volonterskim aktivnostima, a kojeg predlože same organizacije volontiranja.

Nagradu smo nazvali „Volonterska ruka“ a izradili su je učenici srednje škole Primjenjene umjetnosti i dizajna Zadar. Samim angažiranjem navedenih učenika, nagrada poprima veći značaj jer je izrađena volonterski. Samu ideju i izvedbu su ponudili učenici te se na takav način  uključili u doprinos volonterizmu u Gradu Zadru.

Dobitnici nagrade “Volonterska ruka”


2018

- Volonterka Karmen Kovačević
- Udruga "Pozitiva senior"

2017

-Volonter Coley Joseph McDevitt
- Udruga ''Posedarje moje''

2016

- Volonter Marko Bačić (Društvo oboljelih od skleroze Zadarske županije)
- Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i  Jakov
- Prvi put do sada dodijeljena je posebna nagrada za izniman doprinos volonterstvu gospođi Mariji Višić- Guini za dugogodišnji pedagoški rad i održavanje radionica izrade keramike u Domu za odgoj djece i mladeži

2015

- Volonterski klub Gimnazije Franje Petrića
- Volonter Luka Lukin

2014

- Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
- Volonterka Ivana Vinac

2013

- Zajednica udruga Centar nezavisne kulture
- Gradska knjižnica Zadar
- Volonterka Tatjana Cvitkušić
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830