Volonterska burza - Volonter u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru
Volonterska burza - Volonter u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru


Organizacija (objavitelj pozicije)
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru
Datum objave
21.06.2024
Naziv pozicije
Volonter u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru
Potreba volontera za
za duže razdoblje
Kratak opis zadatka koji bi volonter obavljao
• Opis poslova volontera: - točno i precizno davanje praktičnih informacija svjedocima i žrtvama o njihovim pravima, o tijeku procesa suđenja i o drugim institucijama gdje mogu zatražiti pomoć, - pružanje emocionalne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon sudskog postupka, - odnositi se prema svjedocima i žrtvama s poštovanjem i uvažavanjem njihove životne dobi i statusa, - poštivanje pravila koja vrijede na sudu o kojima će volonter biti pravodobno educiran, - dolazak u dogovoreno vrijeme bez kašnjenja, - na vrijeme obavijestiti voditelja/icu Odjela i službenika/cu za podršku o mogućem izostanku kako bi se na vrijeme pronašla zamjena, - evidentiranje rada sa svakim svjedokom i žrtvom u Evidencijski list dnevnih aktivnosti, - evidentiranje problema i nedoumica u Dnevnik dnevnih aktivnosti, - sudjelovanje na supervizijskim sastancima, edukacijama i evaluacijama organiziranim od strane Odjela za podršku svjedocima i žrtvama, - pridržavanje normi ponašanja određenih Etičkim kodeksom Udruge za podršku žrtvama/svjedocima i pravilima definiranim Ugovorom. • Učinak: pružanjem emocionalne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon sudskog postupka kroz neformalni razgovor (o zdravstvenom stanju, o psihičkom stanju, te o njihovim strahovima, stresu itd.) i pružanjem praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i po potrebi članovima njihovih obitelji (informiranje o pravima svjedoka, informiranje o tijeku procesa suđenja, tko su stranke u postupke i njihova uloga i nejasnoćama vezanim za postupak, upućivanje na druge institucije ovisno o potrebama svjedoka i žrtve) želi se promijeniti sadašnje stanje u kojem su svjedoci i žrtve prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.
Broj volontera/ki potreban za opis posla
5 (po prijavi slijedi intervju s volonterima i edukacija volontera od strane djelatnica Odjela i Ministarstva pravosuđa)
Očekivane kvalifikacije, znanje i vještine od volontera/ke
• Kompetencije: - punoljetnost, - razvijeni međuljudski odnosi i komunikacijske vještine, - mogućnost rada u stresnim situacijama, - sklonost timskom radu, - odgovornost i ozbiljnost, - želja za stjecanjem novih znanja i iskustava, - kreativnost u pronalaženju rješenja, - interes za rad s osobama svih životnih dobi i statusa, - potvrda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak.
Potrebno radno vrijeme - broj sati dnevno/tjedno i/ili raspored rada
Potrebna predanost: - kontinuitet, - redovito dolaženje, jednom tjedno ili po potrebi Odjela na nekoliko sati, ovisno o slobodnom vremenu volontera, - volontiranje između 8.30 i 14.30 h, - volonter dobiva službenu iskaznicu s fotografijom za nesmetano kretanje po sudovima. Edukacije: osnovna edukacija za volontere (pravni i psihološki aspekti pružanja podrške svjedocima i žrtvama) u suradnji s Ministarstvom pravosuđa; dodatne edukacije u suradnji s nevladinim organizacijama i drugim institucijama. Korist/dobitak za volontera: - stjecanje iskustva u radu s osobama različitih životnih dobi i statusa uz mogućnost stalnih konzultacija, - mogućnost stjecanja novih znanja prilikom sudjelovanja na edukacijama, - stjecanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i radu, - osobno zadovoljstvo humanitarnim radom, - upisivanje sati u volontersku knjižicu što može poslužiti kao dokaz o praksi ili volontiranju, a u skladu sa zahtjevima određenog kolegija na fakultetu, - ECTS bodovi razmjerno broju volonterskih sati. Evaluacija: - redovitost ispunjavanja odgovornosti i dužnosti, - zadovoljstvo svjedoka i žrtava podrškom volontera putem evaluacijskih pitanja, - sudjelovanje na redovnim sastancima s voditeljem/icom Ureda koji će se održavati jednom u dva tjedna, - sudjelovanje na supervizijskim sastancima organiziranim od strane vanjskih stručnjaka. PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE VRŠE SE ISKLJUČIVO NA SLJEDEĆE KONTAKTE: Dragana Marina, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Karmela Marić, administrativna referentica u Odjelu; mail: dragana.marina@zszd.pravosudje.hr, karmela.maric@zszd.pravosudje.hr; tel.: 023/203-640.
Mjesto gdje će se obavljati rad
Županijski sud u Zadru, Borelli 9
Dodatno obrazovanje specifično za potrebe obavljanja posla?
DA

Kako bi se prijavili za volonterski angažman, molimo prvo se prijavite u Vaš volonterski korisnički profil, a zatim ponovno otvorite pregled odabranog volonterskog angažmana.

Za sve informacije kontaktirajte Volonterski centar Zadar na info@vczd.org
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830