Volonterska burza - Asistent u edukativnim aktivnostima EU projekta "AgroSTEM"
Volonterska burza - Asistent u edukativnim aktivnostima EU projekta "AgroSTEM"


Organizacija (objavitelj pozicije)
Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari
Datum objave
15.09.2021
Naziv pozicije
Asistent u edukativnim aktivnostima EU projekta "AgroSTEM"
Potreba volontera za
Za duže razdoblje
Kratak opis zadatka koji bi volonter obavljao
Projekt "AgroSTEM" otpočeo je 18. svibnja 2021. godine. Korisnik Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj "Mali koraci" - Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji. Projektom se namjeravaju učiniti dva iskoraka u odnosu na sadašnje stanje. Prvo, ojačati kapacitete OCD-a uključenih u projekt kako bi znanja i iskustva sustavno prenosili na dionike iz ruralnih sredina, posebno djecu i mlade kao nositelje ruralnog razvoja. Ostvarenjem ovog rezultata postiže se održivost projekta jer će se predstavnici OCD-a osposobiti za provedbu daljnjih edukacija i na taj način aktivno sudjelovati u smanjenju depopulacije sela i razvoju ruralnih krajeva. Drugo, ovaj projekt će stvoriti ciljanu suradnju između javnog, civilnog i znanstvenog sektora s ciljem stemizacije ruralnog područja u Ravnim kotarima i Dalmatinskoj zagori. Ciljana skupina ovog projekta su predstavnici OCD-a koji su uključeni u partnerski konzorcij. Predstavnici ciljane skupine će se osposobiti za provođenje programa popularizacije STEM-a u ruralnom razvoju te će se umrežiti s predstavnicima sličnih organizacija unutar Europske unije. Konačni rezultat osposobljavanja predstavnika OCD-a bit će provedene edukacije (Osnove programiranja, Radionice programiranja, Digitalizacija kao pokretač ruralnog razvoja i Korištenje brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi) i Pilot aktivnosti (Izrada edukativne web-platforme, izrada AgroSTEM aplikacije i organiziranje "AgroSTEM" sajma) za krajnje korisnike, odnosno djecu (OŠ Zemunik i Benkovac), mlade (studenti Veleučilišta „Marko Marulić" u Kninu) i predstavnike OPG-ova, s ciljem aktivacije njihovih potencijala potrebnih za stemizaciju poljoprivrede i svih komplementarnih djelatnosti u ruralnim krajevima. Volonteri koji će biti angažirani na radionicama za djecu osnovnoškolske dobi (5. - 8. razred) s područja Općine Zemunik i Grada Benkovca bit će zaduženi za koordinaciju rada s djecom i animaciju djece tijekom radionica u trajanju od 1,5 h. Odgovornost i dužnost volontera je pružiti pomoć u brizi oko djece kako bi se edukativna radionica odvila u što veselijem i ugodnijem okruženju. Volonteri za rad sa studentima koordinirat će radionice u trajanju od 1,5 h. Odgovornost i dužnost volontera je pružiti pomoć u edukaciji studenata kako bi se edukativna radionica odvila u optimalnom okruženju. Volonteri za rad s predstavnicima OPG-ova bit će zaduženi za koordinaciju radionica u trajanju od 1,5 h. Odgovornost i dužnost volontera je pružiti pomoć u svim edukativnim segmentima radionica. Korist koju volonter dobiva od volontiranja za sve tri skupine krajnjih korisnika je iskustvo rada u provedbi edukativnih radionica, razvoj komunikacijskih i organizacijskih vještina i zadovoljstvo sudjelovanja u dugoročnom doprinosu zajednici. Planirani broj radionica je 10 do 15, ovisno o skupini krajnjih korisnika. Na svakoj radionici će sudjelovati po jedan volonter. Radionice će se većinom održavati online te prema potrebi uz fizičku prisutnost volontera/ke, ali ovisno o zahtjevima određene radionice i epidemiološkoj situaciji za vrijeme provedbe radionica.
Broj volontera/ki potreban za opis posla
15
Očekivane kvalifikacije, znanje i vještine od volontera/ke
Volonteri koji sudjeluju u radionicama za djecu trebaju imati razvijen senzibilitet za rad s djecom, volonteri za rad sa studentima trebaju imati razvijen senzibilitet za rad s mladima i određeno iskustvo s informatičkim znanostima, a volonteri za rad s predstavnicima OPG-ova trebaju imati razvijen senzibilitet za rad s ljudima i adekvatne informatičke vještine. Svi volonteri trebaju imati vlastito računalo, pristup internetu, web-kameru i minimalno iskustvo korištenja aplikacija za grupne sastanke (Zoom, Skype i sl.).
Potrebno radno vrijeme - broj sati dnevno/tjedno i/ili raspored rada
Predviđeni početak održavanja radionica je siječanj/veljača 2022. godine. Radionice bi se odvijale jednom tjedno, subotom ili ostalim danima ovisno o zahtjevima određene aktivnosti, u trajanju od 1,5 h.
Mjesto gdje će se obavljati rad
Online ili po potrebi u prostorijama prijavitelja/partnera
Dodatno obrazovanje specifično za potrebe obavljanja posla?
DA

Kako bi se prijavili za volonterski angažman, molimo prvo se prijavite u Vaš volonterski korisnički profil, a zatim ponovno otvorite pregled odabranog volonterskog angažmana.

Za sve informacije kontaktirajte Volonterski centar Zadar na info@vczd.org
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830