Volonterska burza - Asistent u marketinškoj kampanji EU projekta "AgroSTEM"
Volonterska burza - Asistent u marketinškoj kampanji EU projekta "AgroSTEM"


Organizacija (objavitelj pozicije)
Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari
Datum objave
21.07.2021
Naziv pozicije
Asistent u marketinškoj kampanji EU projekta "AgroSTEM"
Potreba volontera za
- Za duže razdoblje
Kratak opis zadatka koji bi volonter obavljao
Projekt "AgroSTEM" je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda. Projektom se namjeravaju učiniti dva iskoraka u odnosu na sadašnje stanje. Prvo, ojačati kapacitete OCD-a uključenih u projekt kako bi znanja i iskustva sustavno prenosili na dionike iz ruralnih sredina, posebno djecu i mlade kao nositelje ruralnog razvoja. Drugo, ovaj projekt će stvoriti ciljanu suradnju između javnog, civilnog i znanstvenog sektora s ciljem STEM-izacije ruralnog područja u Ravnim kotarima i Dalmatinskoj zagori. Svrha projekta je ojačati kapacitete OCD-a za provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a u ruralnim krajevima. Projekt će rezultirati programom osposobljavanja za OCD-e i njihovim umrežavanjem s visokoobrazovnim i sličnim organizacijama unutar EU. Također, rezultat će biti provedena edukacija i Pilot aktivnost za djecu, mlade i predstavnike OPG-ova, s ciljem aktivacije njihovih potencijala potrebnih za „STEMIZACIJU“ poljoprivrede i svih komplementarnih djelatnosti u ruralnim krajevima. Također, provest će se "Pilot aktivnosti" kroz koje će se izraditi AgroSTEM aplikacija koja će biti dostupna u sklopu AgroSTEM interaktivne web platforme te će se organizirati online AgroSTEM sajam. Volonter sudjeluje u izradi i održavanju navedenih on-line sadržaja: - marketinška kampanja - društvene mreže - web stranice prijavitelja i partnera - izrada inovativnih interaktivnih programa (Pilot aktivnosti) Korist koju volonter dobiva od volontiranja na projektu AgroSTEM je iskustvo rada na razvoju i održavanju online sadržaja, razvoju komunikacijskih i organizacijskih vještina i zadovoljstvo sudjelovanja u dugoročnom doprinosu zajednici.
Broj volontera/ki potreban za opis posla
5
Očekivane kvalifikacije, znanje i vještine od volontera/ke
Volonteri koji sudjeluju u marketinškoj kampanji trebaju imati minimalne informatičke i komunikacijske vještine.
Potrebno radno vrijeme - broj sati dnevno/tjedno i/ili raspored rada
Radno vrijeme je prema dogovoru odnosno volonter u dogovoru s marketing stručnjakom dogovara raspored rada. Dakle, u dvije godine, koliko traje provedba projekta, odradit će se cca.20h asistencije u kampanji ili više, ovisno o željama volontera. Komunikacija s marketing stručnjakom je prema dogovoru, a volonterski posao se odrađuje kad volonter ima vremena. Početak volontiranja: kolovoz 2021. Završetak volontiranja: svibanj 2023.
Mjesto gdje će se obavljati rad
Rad od kuće i povremeno u uredu organizacije partnera ili prijavitelja EU projekta
Dodatno obrazovanje specifično za potrebe obavljanja posla?
DA

Kako bi se prijavili za volonterski angažman, molimo prvo se prijavite u Vaš volonterski korisnički profil, a zatim ponovno otvorite pregled odabranog volonterskog angažmana.

Za sve informacije kontaktirajte Volonterski centar Zadar na info@vczd.org
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830