Volonterski obrasci i alati
Ovdje možete pronaći korisne alate i dokumente za volontere i organizatore volontiranja.


Zakon o volonterstvu
Zakon o volonterstvu je normativni akt države koji pojašnjava osnovne pojmove vezane za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjete volontiranja, prava i obveze volontera te organizatora volontiranja, uvjete sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, državnu nagradu za volontiranje te nadzor nad izvršenjem Zakona. Na snagu je stupio u lipnju 2007. godine, a u ožujku 2013. godine donesene su prve izmjene Zakona. U srpnju 2021. na snagu je stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830