Vijest - Godišnja nagrada za razvoj i promociju volonterstva na području Zadra i Zadarske županije
Godišnja nagrada za razvoj i promociju volonterstva na području Zadra i Zadarske županije
18.11.2015


Volonterski centar Zadar je osnovan 2013. godine s ciljom promocije volonterstva na području Zadra i Zadarske županije. Po uzoru na Regionalne volonterske centre,  Volonterski centar Zadar dodjeljuje nagrade za organizacije i volontere koje doprinose  razvoju i promociji volonterstva. Volonterski centar se na ovakav način želi upoznati s radom organizacija na području volonterstva i potaknuti budući volonterski rad. Ujedno, želja nam je potaknuti da se organizacije što više usmjere volonterskom potencijalu i da se njihov rad i trud do sada i u budućnosti cijeni i nagrađuje. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva.
Volonterski centar Zadar će na temelju prijava  nagradu dodjeliti neprofitnim organizacijama koje su se istaknule u volonterstvu, organiziranju volonterskih aktivnosti, planiranju volonterstva, uključivanju volontera i ostalim područjima koje doprinosi razvoju volonterstva.
Volonterski centar Zadar će na temelju prijava neprofitnih organizacija dodjeliti nagradu volonterima koji su se istaknuli u svojim volonterskim aktivnostima.

Na natječaj za dodjelu nagrade „Volonterska ruka“ mogu se prijaviti organizatori volontiranja odnosno udruga, zaklada i fundacija, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba). Prijaviti se dakle mogu neprofitne organizacije-organizatori volontiranja s područja Zadra i Zadarske županije.
Organizacije u priloženom obrascu mogu prijaviti same sebe ili mogu prijaviti druge organizacije za koje smatraju da su zaslužile nagradu za svoje razvoj i promociju volonterstva na području Zadra i Zadarskoj županiji.  Prijaviti se mogu:
·         Organizacije koje u svoj rad uključuju volontere
·         Organizacije koje organiziraju volonterske akcije, humanitarne akcije, djeluju na području razvoja solidarnosti i humanosti te razvoju civilnog društva
·         Organizacije koje zadovoljavaju potrebe različitih potrebitih korisnika
·         Organizacije koje djeluju na području razvoja zajednice i aktivnosti za zajednicu

Način prijave
 
 
 Nominacijski  obrazac za organizaciju i za volontera ćete dostaviti na našu e-mail adresu info@vczd.org najkasnije do 29.11.2015. godine. Nakon primitka svih nominacija Izborno povjerenstvo Volonterskog centra Zadar će izabrati organizaciju čije je djelovanje najviše doprinijelo razvoju volonterstva i uključivanju volontera u dosadašnjem radu.

Cilj nagrade
 
 
Cilj nagrade koju je osmislio Volonterski centar Zadar je uspostavljanje kvalitetnog odnosa suradnje i međusobne potpore razvoju neprofitnih organizacija koje djeluju na području Zadarske županije i vrednovanje njihovog rada u razvoju civilnog društva Zadarske županije. Nagrada za volontera je oblik vrednovanja volonterskog angažmana volontera i njihovog doprinosa kako civilnog društva Zadarske županije, tako i civilnog društva Hrvatske.  
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830