Vijest - Započeo rad na osmišljavanju digitalne slikovnice u sklopu projekta "Edukacija - prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu"
Započeo rad na osmišljavanju digitalne slikovnice u sklopu projekta "Edukacija - prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu"
30.10.2019


Jučer su zaposlenici Volonterskog centra Zadar održali predavanje za učenike
Prirodoslovno-grafičke škole Zadar na temu e-nasilja koje je obuhvatilo oblike 
e-nasilja, razlike između bullyinga i cyberbullyinga, pojmove sextinga i sextortiona te
mogućnosti zaštite odnosno reagiranja u slučaju zlostavljanja.

Predavanje i diskusija su bili prvi korak prema osmišljavanju digitalne slikovnice 
za učenike osnovnih škola, a koju će volonterski izrađivati učenici Prirodoslovno-grafičke
škole Zadar pod mentorstvom svojih nastavnika i zaposlenika Volonterskog centra
Zadar.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830