Vijest - Poziv na edukaciju „Menadžment volontera“ za neprofitne organizacije
Poziv na edukaciju „Menadžment volontera“ za neprofitne organizacije
30.10.2018Volonterski centar Zadar  Vas poziva na  edukaciju  "Menadžment volontera" koju provodimo
u sklopu projekta "Volontiranje-kompetencije za budućnost II". Projekt je financiran
sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a izvodi se u
partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.

Edukacija je namijenjena osobama u neprofitnim organizacijama koje uključuju i upravljaju
radom volontera, odnosno onima koje žele preuzeti tu ulogu u organizaciji i koje će po
završetku programa biti osposobljene za koordinatore volontera.

Program uključuje edukaciju i savjetovanje pri uspostavljanju i/ili unaprijeđenju sustava
menadžmenta volontera te pokriva sve procese razvoja volonterskog programa u organizaciji,
pri čemu se vodi briga o vrsti, specifičnostima i potrebama svake organizacije koja je uključena
u obrazovni ciklus.

Volonterski centar Zadar je u prijašnjem razdoblju uspješno proveo edukaciju u nekoliko ustanova
socijalne skrbi, osnovnih i srednjih škola te nevladinih udruga. Ovogodišnja edukacija će se održati
19., 20. i 21. studenog 2018. godine u Prirodoslovno-grafičkoj školi Zadar u terminu od 9-15
(19. i 20. studenog) te od 9-14 sati (21. studenog), a provodit će ju zaposlenici Volonterskog centra
Zadar.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na edukaciji kako biste olakšali i poboljšali provođenje
volonterskih akcija i programa u vašim organizacijama, molimo Vas da do 15. studenog  ispunite
prijavnicu na slijedećem linku:
 
https://docs.google.com/forms/d/1sar_YWPiSBn3MJ_TMMRcYHqRy9LjBw0qFMhIyZo9Ra0/edit
 
Za sve ostala pitanja možete nas kontaktirati putem mail-a na info@vczd.org ili na broj telefona 023/250-830.
  
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830