Vijest - Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini
Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini
14.11.2017


Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je natječaj za prijavu
projekata iz područja informiranja o EU.

Cilj natječaja - informiranje šire javnosti o Europskoj uniji, članstvu RH u Europskoj
uniji, o temama koje se komuniciraju i politikama koje se raspravljaju u institucijama EU
i koje se provode na razini EU, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni
život hrvatskih građana, na kvalitetu života, na jednake mogućnosti i ravnopravnost
građana članica EU; informiranje o pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva RH
u Europskoj uniji te prednostima koje se pružaju hrvatskim građanima kao Upute za
prijavitelje 4 građanima EU i to kroz organizaciju i provedbu predavanja, edukacija,
konferencija, radionica i sličnih aktivnosti kojima se informiraju građani o EU i članstvu
RH u Uniji.

Specifičan cilj - informiranje mlađe populacije o Europskoj uniji, njezinim
prednostima za mlade unutar EU kao i promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u
društvu, osvješćivanjem prava koja su jednaka za sve unutar EU, osluškujući njihove
interese i potrebe. Prioriteti: - projekti koji građane potiču na korištenje mogućnosti koje
im pruža EU - projekti koji uključuju aktivno sudjelovanje krajnjih korisnika u provedbi
projekta - projekti koji osvještavaju mogućnosti koje se pružaju građanima EU na
određenom području i predlažu rješenja - projekti koji potiču daljnje komuniciranje
europskih tema i primjenu u svojim životnim sredinama - projekti koji utječu na kvalitetu
života građana - održivost projekta i njegov učinak na društvene odnose i zaštitu okoliša
- inovativnost projekta kroz primjenu najboljih praksi za rješavanje problema. 

Više informacija i dokumentaciju možete preuzeti na linku
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830