Vijest - Poziv na savjetovanje o Nacrtu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine
Poziv na savjetovanje o Nacrtu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine
06.09.2017


Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu 
Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od
2017. do 2021. godine. 

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od
2017. do 2021. je strateški dokument koji daje smjernice za stvaranje poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva do 2021. godine kako bi se još više unaprijedio
pravni, financijski i institucionalni sustav podrške djelovanju organizacija
civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Republici
Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije.

Nacrt Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
od 2017. do 2021. godine nastao je na temelju rada Radne skupine za izradu Nacionalne
strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021.
godine te  doprinosa nositelja i sunositelja aktivnosti Strategije. Savjetovanje se provodi u
cilju  definiranja konačnog dokumenta Strategije te kvalitetnijeg kreiranja ciljeva, mjera,
aktivnosti i provedbenih pokazatelja strateškog dokumenta. Ovaj Nacrt je dokument
u nastajanju te pozivamo sve zainteresirane građane da se aktivno uključe u njegovo
oblikovanje.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.9.2017.

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830