Vijest - Nacionalna zaklada raspisala dva natječaja
Nacionalna zaklada raspisala dva natječaja
17.08.2017


Nacionalna zaklada je raspisala dva natječaja od kojih je jedan natječaj za odobravanje
financijskih oblika podrški te jedan za dodjelu nagrada. Raspisan je natječaj za dodjelu
institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i
razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije - podnatječaja) te
natječaj za nagradu "Otisak srca" za razvoj volonterstva djece i mladih.

I. NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH PODRŠKI
INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i
razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem
udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u
Republici Hrvatskoj u 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:

(1) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 300.000,00 – do 10 podrški
(2) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 200.000,00 – do 15 podrški
(3) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 50.000,00 – do 5 podrški

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.
Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava
www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o
verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i
potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.
Način prijave detaljno je opisan u točci V. Uputa za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.
Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 15. rujna 2017. godine za internetske prijave, dok je potvrdu
o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 15. rujna 2017.
godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 15. rujna 2017. godine).
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr i na sustavu
www.financijskepodrske.hr

II. NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA
NAGRADA "OTISAK SRCA" - ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA DJECE I MLADIH
Natječaj je otvoren za osnovne škole za prijavu učeničkih prijedloga inovativnih volonterskih
inicijativa (akcija) u lokalnoj zajednici kao i za srednje škole u Republici Hrvatskoj za prijavu
inovativnih modela motiviranja i uključivanja učenica i učenika za volonterski rad i društveni
angažman u školi i/ili lokalnoj zajednici. Dodijelit će se ukupno do 10 nagrada za osnovne škole i
do 5 za srednje škole, a svaka nagrada uključuje novčani dio od 10.000,00 kuna za provedbu
nagrađene inicijative ili modela volontiranja i društvenog angažmana te plaketu "Otisak srca".
Način dostave prijava: isključivo putem pošte
Rok za prijavu: do 15. rujna 2017. godine
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830