Vijest - Poziv na konferenciju "Na putu prema integraciji - pružanje podrške tražiteljima azila i izbjeglicama kroz volontiranje"
Poziv na konferenciju "Na putu prema integraciji - pružanje podrške tražiteljima azila i izbjeglicama kroz volontiranje"
16.06.2017


Hrvatska mreža volonterskih centara organizira nacionalnu konferenciju pod nazivom
“Na putu prema integraciji – značaj volontiranja u pružanju podrške izbjeglicama” koja
će se održati u utorak, 27. lipnja 2017. godine u Hotelu International, Miramarska 24,
Zagreb, u trajanju od 10 do 15 sati.


Ova konferencija dio je projekta „Optimiziranje volonterskih usluga u vremenima izbjegličke
krize“ financiranog kroz program Europa za građane, a njome se želi:


· predstaviti dosadašnje rezultate projekta, kao i preporuke za razvoj volonterskih usluga
u vremenima izbjegličke krize te integracijskog procesa;

· podići svijest o važnosti i ulozi organizacija civilnog društva u procesu integracije;
· dodatno osnažiti ulogu organizacija civilnog društva u integracijskom procesu;
· potaknuti razmjenu iskustava među sudionicima konferencije.

HMVC poziva sve zainteresirane da im se pridruže smiley

Detalji o konferenciji nalaze se u pozivu u privitku, kao i program konferencije te prijavnica.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830