Vijest - Molimo ispunite ankete za istraživanja na području volonterstva
Molimo ispunite ankete za istraživanja na području volonterstva
05.06.2017


Dragi naši,

dobili smo pozive dviju studentica koje u sklopu svojih diplomskih
radova rade istraživanja na temu volonterstva.

U nastavku Vam donosimo teme radova i linkove anonimnih anketa kako biste
ih mogli ispuniti i na taj način poduprijeti volonterstvo na području Republike
Hrvatske obzirom da će dobiveni podaci moći doprinijeti formiranju mogućih
smjernica za unaprijeđenje volontiranja. 

Unaprijed Vam zahvaljujemo!smiley

1. "Navika volontiranja mladih u Hrvatskoj" (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, smjer: Marketing)
Volonteri 
Organizatori volontera
2. "Volontiranje i izgradnja socijalnog kapitala" (Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
Volonteri 

KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830