Vijest - Objavljen POZIV za prijavu na javni Natječaj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu
Objavljen POZIV za prijavu na javni Natječaj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu
22.03.2017


21. ožujka 2017. godine Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku i Ured za suzbijanje zlouporabe droga objavljuju
 
POZIV za prijavu na javni Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih
sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području
prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu
 
Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti
i suzbijanju zlouporabe droga da sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu
projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga.
 
Na natječaj pravo prijave imaju udruge koje su upisane u Registar udruga Republike
Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje 1 godinu te djeluje u jednom
od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti razvidno u Statutu udruge.
 
Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:
 
        PI. PREVENCIJA OVISNOSTI
PI.A Projekti prevencije ovisnosti
PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja
PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu
prevenciju zlouporabe droga (EDPQS)
 
PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA
 
Sredstva za financiranje projekata osigurana su u ukupnom iznosu od 4.600.000,00 kuna
te su raspoređena na način da će se za prioritetno područje;
 
        PI. PREVENCIJA OVISNOSTI
PI.A Projekti prevencije ovisnosti iz sredstava Ministarstva zdravstva dodijeliti 400.000,00 kuna,
iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 1.500,000,00 kuna,
PI.B. Projekti za sigurnija noćna okruženja iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga
dodijeliti 300.000,00 kuna,
PI.C. Projekti prevencije ovisnosti koji su u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju
zlouporabe droga (EDPQS) iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 800.000,00
kuna.
 
PII. PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA
 
-     iz sredstava Ureda za suzbijanje zlouporabe droga dodijeliti 700.000,00 kuna, iz sredstava
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 500.000,00 kuna i iz sredstava Ministarstva
zdravstva 400.000,00 kuna.
    
Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga je 50.000,00 kuna, a najviši 150.000,00
kuna po jednom projektu u prioritetnim područjima PI.A; PIB; i PII.
 
Najmanji iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga u prioritetnom području
PI.C je 100.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna.       
 
Udruge imaju pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta u jednom od prioritetnih
područja. Ista udruga na ovaj natječaj može prijaviti maksimalno 3 projekta.
 
Prijava projekta u partnerstvu nije obvezna u prioritetnom području PI.A1, PI.A4, PI.B, PI.C, PII.A1
(za Projekte psihosocijalne podrške liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj
zajednici ili poslijepenalni prihvat te uključivanje liječenih ovisnika u različite društvene aktivnosti
s ciljem njihove društvene reintegracije) i PII.A2., ali je poželjno da udruga provodi projekt u
partnerstvu s dionicima na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, posebice ukoliko bi partnerstvo
dovelo do uspješnije realizacije ciljeva projekta i njegove učinkovitije provedbe.
 
Za prioritetno područje PI.A2, PI.A3. i PII.A1 (za Projekte pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju
i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima) partnerstvo je obavezno.
 
Projekti udruga u PI.A2, PI.A3. obavezno se trebaju provoditi u partnerstvu s javnim ustanovama
koje djeluju na području provedbe projekta. Ostali mogući dodatni partneri u ovom prioritetnom
području su:
 
udruge
socijalne zadruge
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja i traje od 21. ožujka 2017. do
20. travnja 2017.  godine.

Više informacija na linku.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830