Vijest - Završna konferencija - Projekt "STEP FORWARD - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije"
Završna konferencija - Projekt "STEP FORWARD - Korak naprijed u jačanju kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije"
13.07.2016


Završna konferencija projekta “STEP FORWARD – Korak naprijed u jačanju kapaciteta
Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zadarske županije”, održati će se 20. srpnja 2016.
godine u 11.30 sati u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije na adresi Božidara Petranovića 8.
 
Projekt “STEP FORWARD”, čiji je nositelj Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, s
provedbom završava 9. kolovoza 2016. godine. Ovaj 20 mjeseci dug projekt uspješno je proveden
uz lokalne partnere Zadarsku županiju i HZZ Područni ured Zadar. Ukupna vrijednost projekta iznosi
42.611,10 eura od čega je 29.849,08 eura sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
 
Projekt, čija je provedba započela 10. prosinca 2014. godine, za cilj je imao doprinijeti rastu i održivosti
zapošljavanja u Zadarskoj županiji jačanjem kapaciteta lokalnih dionika kroz partnerski okvir. Specifični
cilj projekta bio je doprinijeti jačanju kapaciteta Lokanog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) Zadarske
županije kroz poboljšanje operativnosti i učinkovitosti rada u provedbi i praćenju provedbe Strategije
razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2014. – 2020. godine te upravljanju lokalnim inicijativama
za poticanje zapošljavanja.
 
Središnja nit projekta bila je osnivanje i uspostava Centra za inicijative u zapošljavanju i razvoju ljudskih
potencijala. Centar, koji predstavlja institucionalizaciju Tajništva Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj
ljudskih potencijala Zadarske (PVTR) županije, osnovan je 29. lipnja 2015. godine i otada djeluje kao
poseban odsjek unutar Odjela za regionalni razvoj Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE.
U Centru, koji ujedno predstavlja održivu komponentu projekta, budući da će isti nastaviti s radom i
nakon završetka projekta, trenutno je zaposlena jedna osoba u ulozi koordinatora lokalnih inicijativa
za zapošljavanje.
 
Također, provedbom projekta ojačani su upravljački i komunikacijski kapaciteti Partnerskog vijeća za
tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije. Naime, članovi PVTR-a, kojeg čine razni
ključni dionici lokalnog tržišta rada (udruge, poslodavci, jedinice regionalne i lokalne samouprave,
javne i obrazovne institucije te šira javnost), tijekom ovih 20 mjeseci provedbe bili su aktivno uključeni
u edukacije, događanja i sastanke tematskih radnih skupina na kojima se raspravljalo o aktualnim
problemima na lokalnom tržištu rada, potencijalnim rješenjima te su dani vrijedni inputi za izradu
komunikacijskih i upravljačkih dokumenata koji će doprinijeti unaprjeđenju internog upravljačkog
sustava PVTR-a.
KONTAKTIRAJTE NAS
023 250 830